Đền bù hành lý thất lạc

  • Bởi admin
  • |
  • Hành lý
  • |
  • 18760 xem
  • |
  • 28/07/2015

Trong trường hợp hành khách sử dụng dịch vụ hàng không của hãng China Southern Airlines mà xảy ra các sự cố về hành lý như: hành lý ký gửi China Southern Airlines bị thất lạc, hành lý bị hư hỏng hoặc hành lý bị chậm trễ,… Hãng hàng không có trách nhiệm tìm kiếm hành lý thất lạc, chậm trể sau khi nhận được yêu cầu từ hành khách. Trong trường hợp không thể tim thấy hành lý bị thất lạc hoặc hành lý đã bị hỏng, hư hại,… Hãng hàng không China Southern Airlines có trách nhiệm đền bù hành lý thất lạc cho hành khách theo giá trị tượng đương với hành lý đã bị mất.

Hành lý thất lạc

Quy định đền bù hành lý thất lạc

Trong trường hợp có sự chậm trễ, mất mát hoặc hư hại hành lý trong quá trình vận chuyển, China Southern Airlines hoặc đại lý China Southern Airlines ủy quyền sẽ thực hiện một bản báo cáo sự cố vận chuyển hành lý với hành khách. Tình trạng và nguyên nhân xảy ra sự cố sẽ được điều tra một cách nhanh nhất có thể, và kết quả của cuộc điều tra sẽ được gửi đến hành khách và các bên liên quan. Trong trường hợp cần thiết, việc đền bù lý thất lạc sẽ được sắp xếp tại điểm khởi hành, điểm quá cảnh hoặc tại điểm đến.

Hành lý bị thất lạc, hư hại, chậm trễ.

Trong trường hợp hành lý ký gửi China Southern Airlines của hành khách không thể đến cùng trên chuyến bay của hành khách do lỗi của China Southern Airlines, gây ảnh hưởng đến kế hoạnh của hành khách, hãng hàng không sẽ tiến hành bồi thường đối với các mục cần thiết.

Hành khách có thể đăng nhập vào hệ thống tra cứu thông tin hành lý để tìm hiểu các báo cáo có liên quan hoặc gọi điện đến số điện thoại của dịch vụ hành lý 8620-86122921 (chuyến bay nội địa) 8620-86122913 (chuyến bay quốc tế).

Quy định đền bù hành lý thất lạc China Southern Airlines.

Trách nhiệm của China Southern Airlines.

China Southern Airlines sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, mất mát hay hư hỏng hành lý ký gửi kể từ thời điểm hành lý được kiểm tra cho đến khi hành lý được giao đến cho hành khách.

China Southern Airlines sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp có thể chứng minh được rằng China Southern Airlines đã làm tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc chậm trễ, mất mát hành lý nhưng không thành công.

China Southern Airlines không chịu trách nhiệm trong trường hợp những hư hại đối với hành lý ký gửi hoàn toàn là do các tính chất tự nhiên, chất lượng và khuyết điểm của hành lý gây ra.

China Southern Airlines không chịu trách nhiệm cho những tổn thương đối với hành khách hoặc hư hại đối với hành lý do các mặt hàng trong hành lý ký gửi gây ra. Hành khách phải bồi thường cho China Southern Airlines đối với mọi tổn thất và chi trả tất cả các chi phí phát sinh do mặt hàng đóng gói trong hành lý ký gửi của hành khách gây ra các thương tích cho người khác, gây thiệt hại đến hành lý của hành khách khác cũng như gây thiệt hại đến tài sản của China Southern Airlines.

Trong trường hợp xảy ra mất mát hay hư hỏng đối với các loại hành lý không được phép đóng gói như hành lý ký gửi, China Southern Airlines sẽ chịu trách nhiệm bồi thường dựa trên nhữn quy định chung của hành lý ký gửi.

Trong trường hợp hành trình là các chuyến bay nối tuyến, China Southern Airlines chỉ chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất về hành lý đối với các chuyến bay mà China Southern Airlines là hãng vận chuyển.

Giới hạn đền bù hành lý thất lạc.

Đối với chuyến bay nội địa.

Số tiền bồi thường cho toàn bộ hay một phần hành lý ký gửi bị mất mát hay hư hỏng không vượt quá 100 CNY/kg hành lý. Trong trường hợp giá trị của hành lý ít hơn 100 CNY/kg, giá trị bồi thường sẽ được tính dựa trên giá trị thực tế.

Trọng lượng của hành lý bị mất được tính theo trọng lượng thực tế của hành lý ký gửi. Nếu trong trường hợp không xác định được trọng lượng hành lý ký gửi bị mất, phí bồi thường tối đa sẽ được tính dựa trên hành lý miễn cước phí cho phép đối với mỗi hành khách.

Trong trường hợp hành lý bị hư hỏng thì phải bồi thường theo sự mất giá trị do việc hành lý bị hư hỏng gây ra, hoặc phải bằng với mức phí sửa chữa. Trong trường hợp hành lý bị hư hỏng, số tiền bồi thường không được quá 100 CNY/kg, dựa trên trọng lượng của hành lý đó.

Trong trường hợp hành khách đã khai báo giá trị của hành lý bị mất, China Southern Airlines sẽ đưa ra bồi thường dựa trên giá trị đã khai báo. Nếu giá trị khai báo hành lý của hành khách cao hơn giá trị thực tế, mức phí bồi thường sẽ dựa trên giá trị thực tế.

Trong trường hợp việc mất hành lý xách tay hoặc hành lý tự mang lên máy bay do quá trình lên máy bay hoặc xuống máy bay hay trong khi trên máy bay, mức phí bồi thường cao nhất của China Southern Airlines đối với mỗi hành khách tối đa là 300 CNY.

Đối với việc bồi thường hành lý quá cước, phí thu đối với hành lý quá cước trước đó sẽ được hoàn trả lại khi thực hiện bồi thường. Phụ phí đã thu dựa trên giá trị khai báo của hành lý sẽ không được hoàn trả lại.

Việc bồi thường hành lý đối với chặng bay nội địa của chuyến bay quốc tế sẽ được chi trả dựa trên quy định bồi thường cho việc vận chuyển hành lý quốc tế.

China Southern Airlines sẽ thông báo cho hành khách sớm nhất có thể về thông tin hành lý bị mất cũng như việc bồi thường hành lý. Hành khách sẽ được bồi thường đối với hành lý yêu cầu hoàn trả. Tuy nhiên, đối với một số hành lý thiết yếu thì hãng hàng không không chịu trách nhiệm bồi thường. Trong trường hợp phát hiện hành khách có bất kỳ hành động gian lận nào, China Southern Airlines được quyền thu hồi lại toàn bộ bồi thường đối với hành khách.

Đối với chuyến bay quốc tế.

Quy ước Montreal quy định trách nhiệm tối đa của hãng hàng không đối với việc hành lý bị mất mát, hư hỏng hoặc bị chậm trễ trên các chuyến bay quốc tế là 1,131 SDR. Công ước này có hiệu lực tại Trung Quốc vào ngày 31/07/2005. Các giới hạn trách nhiệm đã được sửa đổi và có hiệu lực cho tất cả các quốc gia thành viên của công ước vào ngày 30/12/2009.

Trong trường hợp trọng lượng của hành lý ký gửi không được ghi trên vé máy bay, trọng lượng của hành lý được dùng để tính phí bồi thường không vượt quá định mức hành lý miễn cước được phép của hành khách trong hạng ghế tương ứng.

Mức bồi thường cho hành lý đã kê khai giá trị phải phù hợp với các giá trị đã kê khai. Trong trường hợp giá trị khai báo vượt qua giá trị thực tế của hành lý phải bối thường thì mức bồi thường phải dựa trên giá trị thực tế.

Thời hạn khiếu nại hành lý thất lạc.

Chuyến bay nội địa.

Trong trường hợp hành lý bị mất, hành khách phải nộp đơn yêu cầu để China Southern Airlines tìm kiếm hành lý bị mất. Trong trường hợp hành lý bị mất, bản yêu cầu bồi thường phải được gửi trong khoảng thời gian từ 7 đến 21 ngày sau ngày hành lý đúng ra phải nhận được. Biên bản sự cố vận chuyển đối với việc hư hỏng hành lý phải được đệ trình lên hãng hàng không trước khi rời khỏi khu vực yêu cầu bồi thường. Các khiếu nại phải được nộp trong thời gian 7 ngày từ ngày nộp báo cáo sự cố. Trong trường hợp hành lý ký gửi bị chậm trễ, bản khiếu nại phải được nộp trong vòng 21 ngày kể từ ngày hành lý lẽ ra phải được giao cho hành khách.

Chuyến bay quốc tế.

Hành khách phải đệ trình đề xuất đối với China Southern Airlines sớm nhất có thể ngay khi phát hiện ra hành lý ký gửi bị mất. bản đệ trình phải được đưa ra không trễ quá 7 ngày kể từ ngày hành lý bị mất. Trong trường hợp hành lý bị trễ, bản đệ trình phải được để xuất không trễ quá 21 ngày làm việc kể từ ngày lẽ ra hành khách đã nhận được hành lý.

Bản đề xuất phải được gửi bằng văn bản trong thời gian quy định trên. Nếu như bản đề xuất không được gửi trong thời gian giới hạn trên, sẽ không có yêu cầu hoàn trả hành lý được thông báo tới China Southern Airlines.

Yêu cầu bồi thường và tranh chấp phải được đệ trình trong khoảng thời gian 2 năm kể từ ngày máy bay đi tới điểm đến hoặc ngày mà việc vận chuyển chấm dứt.

China Southern Airlines Vietnam

Bài viết liên quan

Vận chuyển vật nuôi

Hành khách được phép mang theo vật nuôi lên khoang máy bay China Southern Airlines trong trường hợp vật nuôi là đông vât hỗ trợ như chó dẫn đường đối với người bị khiếm thị hoặc khiếm thính hoặc cần có sự hỗ trợ khác,… Trong các trường hợp khác, nếu hành khách muốn vận […]

Đọc thêm
Hành lý quá cước

Trên mỗi chuyến bay của China Southern Airlines, hành khách được phép mang theo hành lý xách tay, hành lý ký gửi, hành lý đặc biệt,… Các loại hành lý này phải tuân theo các quy định về loại hành lý được phép mang theo, kích thước, trọng lượng tối đa cũng như số kiện […]

Đọc thêm
Hành lý hạn chế vận chuyển

Trên chuyến bay của hãng hàng không China Southern Airlines, hành khách được mang theo hành lý xách tay và hành lý ký gửi cũng như một số loại hành lý đặc biệt, bên cạch đó, có một số loại hành lý bị cấm hoặc hành lý hạn chế vận chuyển trên chuyến bay của China […]

Đọc thêm
Hành lý đặc biệt China Southern

Trên chuyến bay của hãng hàng không China Southern Airlines, hành khách được phép mang theo các loại hành lý đặc biệt như: xe đạp, dụng cụ lướt sóng và lướt ván buồm, bộ dụng cụ chơi golf, bộ dụng cụ câu cá,… Các loại hàng lý đặc biệt này phải được đăng ký vận chuyển […]

Đọc thêm
Hành lý ký gửi China Southern Airlines

Quy định về hành lý ký gửi China Southern Airlines bao gồm các quy định về trọng lượng hành lý, kích thước tối đa của mỗi kiện hành lý, số lượng kiện hành lý được phép mang theo,… Những quy định này thay đổi phụ thuộc vào loại vé máy bay, khu vực bay, hành […]

Đọc thêm
Hành lý xách tay China Southern Airlines

Hành lý được phép mang theo. Hành lý xách tay China Southern Airlines theo định nghĩa của hãng là túi hành lý hành khách có thể mang theo lên máy bay, được đặt trong khoang hành lý phía trên đầu ghế ngồi của hành khách hoặc là được đặt ở phía dưới ghế ngồi phía trước của […]

Đọc thêm