Hành lý quá cước
Trên mỗi chuyến bay của China Southern Airlines, hành khách được phép mang theo hành lý xách tay, hành lý ký gửi, hành lý đặc biệt,... Các loại hành lý này phải tuân theo các quy định về loại hành lý được phép mang theo, kích thước, trọng lượng tối đa
Đọc tiếp