Hành lý quá cước

  • Bởi admin
  • |
  • Hành lý
  • |
  • 21744 xem
  • |
  • 29/07/2015

Trên mỗi chuyến bay của China Southern Airlines, hành khách được phép mang theo hành lý xách tay, hành lý ký gửi, hành lý đặc biệt,… Các loại hành lý này phải tuân theo các quy định về loại hành lý được phép mang theo, kích thước, trọng lượng tối đa cũng như số kiện hành lý hành khách được phép mang trên chuyến bay. Tùy thuộc vào hạng vé máy bay của hành khách cũng như hành trình bay mà có những quy định khác nhau.

Hành lý quá cước China Southern Airlines

Trong trường hợp hành khách mang theo hành lý vượt quá quy định về trọng lượng hoặc kích thước tối đa cho phép, hành khách sẽ phải đóng thêm phí hành lý quá cước tại các đại lý hoặc văn phòng China Southern Airlines tại sân bay.

Phí hành lý quá cước China Southern Airlines.

Chuyến bay quốc tế.

Khu vực 1: Nhật Bản, Mỹ, Australia, New Zealand, Russia, Dubai.

Loại hành lý

Cước phí

Số kiện hành lý thêm

Số kiện vượt quá đầu tiên

1000 CNY/kiện

Số kiện vượt quá tiếp theo

2000 CNY/kiện

Hành lý quá cân

23 kg – 32 kg

1000 CNY

32 kg – 45 kg

3000 CNY

Hành lý quá kích thước

159 cm – 300 cm

1000 CNY

Chú ý:

Đối với các đường bay quốc tế và khu vực (ngoại trừ Mỹ) một kiện hành lý không được vượt quá 32kg/70lbs, đối với tuyến bay Mỹ, mỗi kiện hành lý không được phép vượt quá 45kg/90lbs.

Tuyến bay tại Nga là tuyến bay giữa Trung Quốc và Nga (bao gồm các vũng lãnh thổ thuộc Châu Âu và Châu Á).

Phí hành lý quá cước vượt quá quy định sẽ được tính khi hành lý ký gửi vi phạm một trong hai quy định về giới hạn hành lý hoặc cả hai (số lượng hàng hóa, trọng lượng hoặc kích thước).

Khu vực 2: Nairobi.

Loại hành lý

Cước phí

Số kiện hành lý thêm

Kiện vượt quá đầu tiên

1000 CNY/kiện

Số kiện vượt quá tiếp theo

2000 CNY/kiện

Hành lý vượt quá trọng lượng

23 kg – 32 kg

2000 CNY

Hành lý vượt quá kích thước

159 cm – 300 cm

1000 CNY

Chú ý:

Đối với các đường bay quốc tế và khu vực (ngoại trừ Mỹ) một kiện hành lý không được vượt quá 32kg/70lbs, đối với tuyến bay Mỹ, mỗi kiện hành lý không được phép vượt quá 45kg/90lbs.

Phí hành lý quá khổ vượt quá quy định sẽ được tính khi hành lý ký gửi vi phạm một trong hai quy định về giới hạn hành lý hoặc cả hai (số lượng hàng hóa, trọng lượng hoặc kích thước).

Những khu vực còn lại ngoài khu vực 1 và khu vực 2.

Loại hành lý

Cước phí

Số kiện hành lý thêm

Kiện vượt quá đầu tiên

450 CNY/kiện

Số kiện vượt quá tiếp theo

1300 CNY/kiện

Hành lý vượt quá trọng lượng

23 kg – 32 kg

1000 CNY

Hành lý vượt quá kích thước

159 cm – 300 cm

1000 CNY

Quy định về hành lý quá cước đối với chuyến bay nội địa Trung Quốc.

Bất kể hạng vé hành khách phải trả thực so với vị trí thực sự của ghế ngồi của hành khách, hành lý mang theo trên chuyến bay China Southern Airlines vượt quá hành lý miễn phí được phép mang theo được tính theo tỷ lệ hành lý vượt quá như sau: phí hành lý quá ký vượt quá quy định được tính bằng kg với tỷ lệ bằng 1.5% giá vé một chiều dành cho người lớn hạng ghế phổ thông tại ngày thanh toán, nếu không có chặng bay thẳng, tỷ lệ được tính bằng cách cộng dồn các chặng bay khác nhau.

Thông tin chi tiết về các quy định cũng như phí hành lý quá cước của China Southern Airlines Việt Nam, hành khách có thể tham khảo hoặc liên hệ với các đại lý China Southern Airlines để được tư vấn và hỗ trợ.

China Southern Airlines Vietnam