Vận chuyển vật nuôi bằng máy bay

Vận chuyển vật nuôi

Hành khách được phép mang theo vật nuôi lên khoang máy bay China Southern Airlines trong trường hợp vật nuôi là đông vât hỗ trợ như chó dẫn đường đối với người bị... Đọc tiếp

Hành lý quá cước China Southern Airlines

Hành lý quá cước

Trên mỗi chuyến bay của China Southern Airlines, hành khách được phép mang theo hành lý xách tay, hành lý ký gửi, hành lý đặc biệt,... Các loại hành lý... Đọc tiếp